Algemene voorwaarden

1. Algemene algemene voorwaarden voor de Ribcap -website van Glomarket BV.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online transacties die online zijn gemaakt met Glomarket BV. Lees ze aandachtig voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wet, en alle geschillen tussen de partijen worden uitsluitend geregeld door de Belgische rechtbanken. Niets in deze algemene voorwaarden wordt geacht uw wettelijke rechten te beïnvloeden.

Door gebruik te maken van deze website, accepteert u deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Glomarket BV zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
De woorden 'het bedrijf', 'wij' of 'wij/onze' verwijzen altijd naar Glomarket BV. Het woord 'klant' verwijst altijd naar de persoon of personen die (s) goederen van het bedrijf kopen of overeenkomen (en) om goederen te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL's die eigendom zijn van Glomarket BV.

2. Prijzen.
Alle prijzen worden vermeld in € en/of in USD. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3. Bestellingen.
Om een ​​product te kopen, moet u het eerst aan uw winkelmandje toevoegen. Nadat u uw gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, moet u uw contact- en factureringsgegevens invoeren. Vervolgens moet u ons alle nodige details verstrekken voor de betaling van de producten. Zodra we alle bovenstaande details hebben ontvangen, ziet u een overzichtspagina. Zodra u dit accepteert, wordt uw aankoop bevestigd. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waar u uw aankoop doet.

We accepteren bestellingen via online transacties (Secure Server). Alle transacties die creditcards gebruiken, zijn onderworpen aan verificatie en de toestemming van de kaartuitgever. We accepteren Visa, MasterCard, Maestro, ideaal. Als uw kaartuitgever weigert uw betaling aan ons toe te staan, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor verzendvertragingen of een niet-gelevering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling in de naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.

Aandacht: minderjarigen (jonger dan 18 jaar) mogen niet overgaan tot de aankoop, tenzij ze toestemming hebben van een van hun ouders of hun wettelijke voogd.

4. Verzending.
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd in overeenstemming met de gevraagde verzendmethode. Alle verzendkosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geschatte levertijd ontvangt. De maximale levertijd is 30 dagen na de dag nadat de bestelling is geplaatst. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als we uw goederen niet binnen 30 dagen kunnen leveren, zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen en u informeren over de verwachte leverdatum. Als we uw goederen niet binnen 30 dagen kunnen leveren, kunt u de niet -geleverde bestellingen/producten op elk moment annuleren zodra u eenmaal op de hoogte bent gesteld van de late levering. Als er al een betaling is gedaan, ontvangt u een volledige terugbetaling voor het item of items in kwestie. Als de goederen die we leveren tijdens de verzending zijn beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen op de afleveringsbrief of de artikelen die u hebt besteld, moet u ons op de hoogte stellen en de items binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. Als we een dergelijke melding niet ontvangen, wordt de klant geacht de items te hebben geaccepteerd en er tevreden mee te zijn. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige consequente schade als gevolg van late levering of niet-levering door de door het bedrijf betrokken vervoerder. Onze aansprakelijkheid in dergelijke gevallen is beperkt tot de waarde van de items waarvan het is aangetoond, zijn niet ontvangen door de klant.

5. Retourneren en uitwisselen van items.
We willen dat u volledig tevreden bent met elke aankoop bij Glomarket BV. We doen er alles aan om u uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en uitstekende service te bieden. Als u een artikel wilt retourneren of uitruilen, of als u hebt besloten het niet te bewaren, retourneert u de artikelen binnen 14 kalenderdagen in hun oorspronkelijke verpakking. Indien van toepassing ruilen we het artikel of items uit of terugbetalen de kostenprijs. Alle goederen moeten worden geretourneerd in nieuwe en ongebruikte staat, samen met een kopie van uw oorspronkelijke levernoot.

Als u een item wilt retourneren omdat het beschadigd is, maak dan een beschrijving van de schade en retourneer dit binnen 14 kalenderdagen, samen met het item in de originele verpakking. Indien van toepassing ruilen we het artikel of items uit of de volledige kostenprijs terugbetalen. De klant is verantwoordelijk voor het verzenden van de goederen.

6. Garantie.
Alle aangeboden producten zijn onderhevig aan garantie tegen productie of materiële defecten. De garantie duurt 24 maanden, beginnend vanaf de datum van de oorspronkelijke factuur (tenzij anders vermeld). Defecten veroorzaakt door ongevallen, nalatigheid of onrechtmatig gebruik worden niet onder de garantie gedekt. ​​

Om een ​​garantieclaim te doen, moet u het artikel retourneren, samen met de voltooide retournoot en een kopie van de oorspronkelijke afleveringsbriefje naar ons kantoor & magazijn:
Glomarket BV 
Zwaarveld 34
9220 Hamme
België

Maak het duidelijk zichtbaar waar het defect van het item of welk deel defect is. Alle items moeten schoon en droog worden geretourneerd, anders worden ze naar u teruggestuurd zonder dat er verdere actie wordt ondernomen.

7. Producten.
Producten zijn alleen te koop, tenzij anders vermeld. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo nauw mogelijk overeenkomen met die van het eigenlijke product. Bepaalde kleuren kunnen variëren vanwege technische beperkingen.

8. Voorschriften voor de verkoop van afstand.
In overeenstemming met de voorschriften op afstand verkoopt u het recht om elke bestelling te annuleren die via de website wordt geplaatst binnen 14 kalenderdagen vanaf de leverdatum met het oog op een terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen zijn niet gebruikt. Dit is niet van toepassing op bederfelijke goederen, niet -afgesloten software of items die zijn gepersonaliseerd of vervaardigd volgens uw instructies.

Om een ​​item te annuleren, kunt u ons een e-mail sturen (contact@ribcap.com), uw klantnummer en het nummer van uw bestelling op de hoogte brengen. U moet een redelijke zorg voor items doen en alle originele verpakkingen behouden en mag het item niet gebruiken. Items moeten worden geretourneerd binnen 14 kalenderdagen nadat u ons annuleringsbericht hebt gestuurd. Items kunnen worden teruggestuurd naar ons kantoor & magazijn (zie contactgegevens). Alle items worden op uw kosten geretourneerd, tenzij dit beschadigde of onjuiste items betreft, in welk geval we de kosten terugbetalen wanneer we de items ontvangen. Als we de items in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle accessoires ontvangen, ontvangt u uw terugbetaling binnen 30 dagen na uw annuleringsboodschap.

9. Overmacht.
We zijn niet verantwoordelijk voor het niet naleven van onze verplichtingen als dit het gevolg is van of wordt veroorzaakt door arbeidsconflicten of andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van het bedrijf zijn, zoals situaties van overmacht overmacht , burgerlijke onrust of rellen, overstromingen, vuur, stakingen, lock-outs, transportproblemen en afkondiging van wetten. Als het onmogelijk wordt vanwege dergelijke omstandigheden voor het bedrijf om de geordende items geheel of gedeeltelijk binnen een redelijke tijdspan te leveren, zal de aansprakelijkheid van de klant beperkt zijn tot de waarde van de reeds geleverde items, verhoogd door bijbehorende verzendkosten.

10. Inhoud.
Alle informatie die op onze website (en) verschijnt of die in elk ander gedrukt materiaal van het bedrijf kan worden gelezen, wordt beschouwd als niet-bindend of wordt erkend als best practice. Dit moet alleen als nuttig aanvullend advies worden beschouwd, naast andere erkende praktische richtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig bijgewerkt.

11. Prijzen en afdrukfouten.
We controleren prijzen en specificaties naar beste vermogen, maar hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

12. Titel van goederen.
Alle items die aan de klant zijn geleverd, blijven eigendom van Glomarket BV totdat we alle verschuldigde bedragen hebben ontvangen voor de betreffende items

13. Klachten.
Alle klachten en opmerkingen kunnen worden verzonden naar onze klantenservice contact@ribcap.com. We zullen onze beste inspanningen gebruiken om binnen 5 werkdagen uw klacht aan te pakken. Als we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, zullen we u informeren over de verwachte tijd en u op de hoogte houden van alle vragen.

14. Veiligheid.
We doen er alles aan om de veiligheid van gebruikers van onze online bestelservice te beschermen. We maken gebruik van SSL -technologie (Secure Socket Layer) om uw gegevens te beveiligen tijdens alle verkooptransacties met ons. Alle informatie die u verstrekt is volledig gecodeerd, zodat derden het niet kunnen lezen.

15. Contactgegevens & Geregistreerd kantoor.
Glomarket BV 
Zwaarveld 34
9220 Hamme
belgium
contact@ribcap.com
vat nr: be0550.525.676
Tel: ++32/52/89.60.67

16. Copyright.
De inhoud van deze website en alle andere publicaties van Glomarket BV zijn eigendom van of hebben een vergunning door Glomarket BV of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden zonder toestemming

17. Recht op terugtrekking.
U hebt het recht om zich binnen een periode van 14 dagen uit de overeenkomst terug te trekken zonder de redenen aan te geven.

Het recht op intrekking verloopt na 14 dagen dat u of een derde door u benoemde door u, behalve de vervoerder, fysiek bezit neemt van de laatste partij of artikel.
Om het recht op terugtrekking uit te oefenen, moet u informeren over uw intentie om zich terug te trekken uit deze Overeenkomst, door expliciete verklaring (bijvoorbeeld via e-mail of e-mail).

Stuur de kennisgeving met betrekking tot uw beslissing om het intrekkingsrecht uit te oefenen voordat het recht van de opnameperiode verloopt. 

Effecten van opname
Als u besluit zich terug te trekken uit de eerder gedaan overeenkomst, zullen wij alle betalingen terugbetalen die u hebt gedaan (exclusief de bezorgkosten en transactiekosten), zonder enige onnodige vertraging en in een Zaak niet langer dan 14 dagen nadat we op de hoogte waren gebracht van uw beslissing om zich terug te trekken uit de overeenkomst. We zullen terugbetalingen doen door dezelfde betaalmethode te gebruiken die aanvankelijk is gekozen voor de transactie, tenzij ze expliciet anders zijn overeengekomen. In ieder geval zult u geen kosten maken, als gevolg van genoemde terugbetaling.

We hebben het recht om te wachten om u terug te betalen totdat we alle geretourneerde aankopen hebben ontvangen, of totdat u hebt bewezen dat u alle aankopen voor opname hebt verzonden, volgens welke datum eerst plaatsvindt.

U moet de goederen retourneren of indienen zonder onnodige vertragingen en in elk geval, binnen 14 dagen na de dag dat u ons op de hoogte hebt gebracht van deze Overeenkomst. De term wordt gerespecteerd als u de goederen retourneert voorafgaand aan het verstrijken van de 14-daagse termijn.