Wat is een afwezigheidsaanval?

25 | 11 | 22

Wat is een afwezigheidsaanval?

Hoe ziet een afwezigheidsaanval eruit? Een afwezigheidsaanval is een type gegeneraliseerde aanval. Een type dat meestal onopgemerkt blijft omdat het primaire symptoom resulteert in iemand die 'in de ruimte staart', wat gemakkelijk verward kan worden met dagdromen. Wanneer een afwezigheidsaanval optreedt, stopt de persoon abrupt met wat hij aan het doen is gedurende 10-30 [...]

Hoe ziet een afwezigheidsaanval eruit?

Een afwezigheidsaanval is een type gegeneraliseerde aanval. Een type dat meestal onopgemerkt blijft omdat het primaire symptoom resulteert in iemand die 'in de ruimte staart', wat gemakkelijk verward kan worden met dagdromen. Wanneer een afwezigheidsaanval optreedt, stopt de persoon abrupt met wat hij aan het doen is gedurende 10-30 seconden tot hij terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat. Deze aanvallen resulteren niet in stuiptrekkingen of op de grond vallen. De persoon is zich echter niet bewust van zijn omgeving, kan niet communiceren en kan het bewustzijn verliezen tijdens de aanval.

Hoewel een heldere blik het meest veelzeggende symptoom is, zijn er andere symptomen van een afwezigheidsaanval waar je op kunt letten:

  • Plotseling stoppen met een activiteit
  • Stil blijven zitten/niet vallen
  • Geen herinnering aan een aanval
  • Niet in staat zijn om een vraag te beantwoorden, je aan te kijken of te bewegen
  • Terugkeren naar normaal/niet herinneren dat hij afwezig was

Als de persoon bijkomt, kan hij doorgaan met wat hij deed voordat de aanval plaatsvond. Dit komt doordat velen zich niet herinneren dat de aanval plaatsvond. Sommige mensen hebben na de aanval hoofdpijn en soms slaperigheid opgemerkt, terwijl veel mensen helemaal geen nawerkingen voelen.

Oorzaken van afwezigheidsaanvallen

Net als bij alle andere aanvalsstoornissen blijft het onderzoek naar de oorzaak van een absence-aanval doorgaan. We weten dat ze worden veroorzaakt door abnormale activiteit in de hersenen, maar we hebben geen duidelijke reden waarom dit gebeurt. Op dit moment wordt gedacht dat het genetisch bepaald is, hoewel onderzoekers er niet helemaal zeker van zijn en er meer onderzoek gedaan moet worden voor een definitief antwoord.

Wat is het verschil tussen afwezigheidsaanvallen en dagdromen?

Vaak kan een aanval worden verward met dagdromen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen merken dat het kind voor zich uit staart en denken dat het een korte aandachtsspanne heeft. Als jij of een dierbare vermoedt dat er een aanval plaatsvindt, kun je een logboek bijhouden met de frequentie, duur en gedetailleerde beschrijving van wat er gebeurt. Dit zal een arts helpen om te bepalen of het kind een aanval van afwezigheid heeft.

We zijn allemaal wel eens getuige geweest van een dagdroom en weten dat we snel terug in de realiteit kunnen worden gesnapt. Vergelijk dit met een aanval: de persoon kan pas weer bij de les komen als de aanval voorbij is. Ze kunnen geen vraag beantwoorden, niet weten wie je bent of wat ze aan het doen zijn tot de aanval voorbij is, wat wel 30 seconden kan duren. Dit is een goede manier om een aanval te herkennen bij een standaard dagdromend kind.

Als je vermoedt dat je kind aanvallen heeft, plan dan een bezoek aan je huisarts, of vraag of je naar een epilepsiespecialist kunt gaan waar een elektro-encefalogram (EEG) kan worden gemaakt om naar de hersenactiviteit en tekenen van een aanval te kijken.

Verhoogde kans op het ontwikkelen van een ander type aanval

Bij ongeveer 25% van de patiënten is er een grote kans op het ontwikkelen van een ander type gegeneraliseerde aanval genaamd een tonisch-clonische aanval, ook bekend als grand mal aanval. Je arts of zorgverlener kan veranderingen in de aanvalsactiviteit in de gaten houden, maar om de veiligheid in huis te vergroten als er een tonisch-clonische aanval plaatsvindt, kun je het volgende doen:

  • Bedek scherpe hoeken van meubilair in de kamer van de persoon.
  • Plaats wandlampen dicht bij het bed om te voorkomen dat u in het donker loopt.
  • Zorg ervoor dat de kamers opgeruimd zijn met zo min mogelijk voorwerpen op de vloer, vooral het looppad.
  • Controleer wekelijks op gedragsveranderingen zoals aanhoudende hoofdpijn en duizeligheid.

Neem voor meer informatie over tonisch-clonische aanvallen contact op met je zorgverlener.

 

Geschreven door Nico De Wilde